stowarzyszenie bazapct

sport i turystyka

Zabytkowy Cmentarz Ewangelicki z XIX wieku / Alter evangelischer Friedhof aus dem XIX. Jahrhundert

 
Googlemaps: 53°06'22.7"N 16°33'36.2"E
 
Informujemy!
 
Spotkanie z okazji zakończenia projektu "Uporządowanie Zabytkowego Cmentarza Ewangelickiego z XIX wieku w Łomnica Młyn"
odbyło się w dniu 18 kwietnia 2016 roku o godzinie 13.00 na terenie w/w cmentarza.  Wszystkim przybyłym dziękujemy !
 
Przemowa na otwarcie spotkania:
 
"Chciałbym powitać w tym szczególnym miejscu przybyłych na spotkanie, przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli Kościoła Katolickiego oraz Ewangelickiego, wszystkich zaproszonych gości. Szczególnie witamy naszych głównych darczyńców bez których tak naprawdę nie byłoby nas dziś tutaj – w szczególności nieobecnego ale będącego z nami myślami w tym wyjątkowym czasie przedstawiciela FUNDACJI BERTA METTMANNA z Berlina Pana Andreesa Carstena. Witamy również pana Andrzeja Chęcińskiego właściciela pobliskiej firmy AQUABIOFARM.
W imieniu Stowarzyszenia Baza PCT witamy również przedstawicieli instytucji z którymi współpracowaliśmy podczas prac nad tą nekropolią – mamy na myśli – Lasy Państwowe Nadlesnictwo Trzcianka, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu oddział w Pile, Parafię Ewangelicko-Augsburską w Pile, Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, Miasto i Gmina Trzcianka, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.
Znajdujemy się na Zabytkowym Cmentarzu Ewangelickim z XIX wieku w miejscowości Łomnica Młyn na którym jeszcze rok temu królował nie tylko nieprzemijający sen zmarłych lecz i zapomnienie. Zapomnienie, które pozwoliło nie tylko przyrodzie zawładnąć otoczeniem ale pozwoliło prawie zatrzeć pamięć o tym miejscu. A przecież w pamięci o minionych czasach zawarte jest wszystko co ważne, to doświadczenie dla przyszłych pokoleń.
Trzcianka oraz jej tereny mają trudną historię. Prawdziwy powrót do macierzy nastąpił w 1945 roku, po dawnych czasach i ludziach narodowości niemieckiej którzy mieszkali tu przez ponad 150-lat pozostały jedynie coraz bardziej zapomniane cmentarze. Musiały zabliźnić się wojenne rany, musiała nastąpić prawdziwa wymiana pokoleniowa a z nią mentalność by można było przywracać bez strachu pamięć. Nasze pokolenie zna już inną Europę niż 70 lat temu , pamiętamy o historii lecz nie mamy obciążeń osobistych, dlatego mogliśmy podjąć się opieki nad tym cmentarzem kierując się jedynie ludzkimi odruchami. Jednym z takich jest przecież pamięć o zmarłych. Tak zostaliśmy wychowani, taka jest postawa chrześcijańska, taka powinna być postawa ludzka.
Na tej zabytkowej nekropoli spoczywa okoliczna ludność narodowości niemieckiej. Wstępnie datujemy pierwszy pochówek na 1850 rok a ostatni na 1929 . Mamy nadzieję, że nasza praca – praca wolontarystyczna członków Stowarzyszenia Baza PCT wsparta przez darczyńców - pozwoli temu miejscu trwać przez następne pokolenia!
Na koniec pragnę wymienić wszystkich którzy w różny sposób nas wsparli : Są to – Andrees Carsten oraz Andrzej Chęciński - AQUABIOFARM , Starosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Tadeusz Teterus, Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki, Termetal Piotr Glaner, KENTECH Sebastian Kęciński, ARCAN państwa Rutkowskich, Kamieniarstwo Arkadiusz Francuzik, RANTCO Rafał Pachołek, FotoVideo Jacek Radwański, ARKUSZpracownia Przemysław Kusz, Matro Instalacje Robert Matkowski.
Niech Pamięć o tym miejscu trwa i niech będzie świadectwem tego, że Trzcianka potrafi patrzeć w przyszłość, jednocześnie pamiętając i opiekując się przeszłością. "
 
Prezes Stowarzyszenia Baza PCT 
          Robert Matkowski
 
 
 
 
 
 
Dzięki współpracy Polaków i Niemców 
ten stary niemiecki cmentarz przekształcony został w miejsce
pamięci i spotkań obu narodów
Inicjatywa podjęta przez „Stowarzyszenie Baza PCT” 
została wsparta przez firmę
Aquabiofarm A.Chęciński Sp.j
Łomnica Mlyn 3
64-980 Trzcianka
reprezentowaną przez Pana Andrzeja Chęcińskiego
oraz 
Fundację Berta Mettmanna
Landhausstraße 31
D-10717 Berlin
reprezentowaną przez Pana Carstena Andreesa
*******************************************************
In Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland
wird dieser alte deutsche Friedhof zu einer
Gedenk- und Begegnungsstätte entwickelt.
Unterstützt wird die Arbeit des Vereins
„Stowarzyszenie Baza PCT“
durch
Aquabiofarm A.Chęciński Sp.j
Łomnica Mlyn 3
64-980 Trzcianka
vertreten durch Herrn Andrzej Checinski
und
Bert Mettmann Stiftung
Landhausstraße 31
D-10717 Berlin
vertreten durch Herrn Carsten Andrees
**********************************************************************
Partnerzy/Partner
           Instytucje/Institutionen:
-Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
-Miasto i Gmina Trzcianka
-Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu delegatura w Pile
-Lasy Państwowe Nadleśictwo Trzcianka
-Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pile
-Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej
           Firmy/Unternehmen:
-TERMETAL-GRUPA
-KENTECH-S.Kęciński
-ARCAN E.L.Rutkowscy
-RANTCO R.Pachołek
-ARKUSZ Pracownia P.Kusz
-KAMIENIARSTWO A.Francuzik
-FotoVideo J.Radwański
-MATRO Instalacje R.Matkowski
 
 
 
 

Znajdziesz nas na