stowarzyszenie bazapct

sport i turystyka

Masz kampera który jest POJAZDEM SPECJALNYM ? Jeździsz nim tylko w okresie wiosenno-letnim? Może warto pomyśleć o jego czasowym wyłączeniu z ruchu drogowego ? … zapłacisz niższe OC o 95%!

Gwarantuje to ustawa która weszła w życie z dniem 4 kwietnia 2010 r. wprowadzając istotne zmiany w obowiązkowym ubezpieczeniu OC.

 

Ustawa daje możliwość wycofania czasowego z ruchu drogowego np. pojazdów ciężarowych pow. 3,5 tony, autobusów ale również pojazdów SPECJALNYCH – z których większość to pojazdy kempingowe !

Nie wnikając w szczegóły –  wycofania dokonuje wyłącznie na wniosek wskazanych osób starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, wydając decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Decyzja taka może zostać wydana jeżeli do depozytu starostwa złożone zostaną dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne pojazdu (zwraca się je po ustaniu czasowego wycofania z ruchu). Koszt to zwyczajowo kwota 80 zł(wydanie decyzji) + 4 zł za depozyt w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu (tu od 6 do 12 miesięcy -max do 48 miesięcy).

Co nam to daje?

Oszczędności na OC, które będą niebagatelne w obliczu wysokich podwyżek tego ubezpieczenia!

 

 Przedstawiona nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych sprowadziła się do możliwości obniżenia składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zgodnie z nowym art. 8 ust. 4 w przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu, skutkującego zmniejszeniem prawdopodobieństwa wypadku w okresie ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń, na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego, jest obowiązany do proporcjonalnego obniżenia składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu  - składka zostaje zredukowana do poziomu maksymalnie 5 proc. normalnej składki którą należałoby uiścić za podobny okres ubezpieczeniowy w którym auto byłoby uczestnikiem ruchu.

Natomiast jedna uwaga –  nasz kamper musi przez cały czas posiadać ubezpieczenie OC (mimo, że przez czas wyłączenia z ruchu nasze auto stoi na parkingu, w garażu lub na hali jak to często dzieje się z kamperami) - redukcji podlega tylko wielkość samej składki.   

Powyższe przepisy przekładając na życie w przykładzie :

Kamper przysłowiowego Kolwalskiego ma wpisane w Dowodzie Rejestracyjnym że to POJAZD SPECJALNY. Z pojazdu nie będzie korzystać zimą więc stawia go w suchym miejscu ;) i udaje się wraz z dowodem i tablicami do odpowiedniego wydziału komunikacji...

...czasem wypełniamy, czasem sami piszemy odpowiedni wniosek o czasowe wyłączenie pojazdu z ruchu i składamy  go w wydziale komunikacji razem z dowodem oraz tablicami . Opłacamy opłatę za wydanie decyzji (80zł ) oraz 4 zł za depozyt (np.. za okres 6 miesięcy). Warto przed tym faktem udać się na przegląd techniczny by potem przy odbiorze dokumentów i tablic nie było wątpliwości, że auto jest sprawne technicznie (w innym przypadku będzie trzeba podjechać na stację a bez tablic może być to pewien kłopot). Po otrzymaniu decyzji od Starosty piszemy pismo do swego ubezpieczyciela o fakcie czasowego wyłączenia pojazdu z ruchu (przedkładając u ubezpieczyciela decyzję) i – tu są dwie szkoły : wynikającą z takiego obrotu sprawy nadpłatę otrzymujemy lada dzień lub dopiero po ponownym włączeniu pojazdu do ruchu. Zależy jak ubezpieczyciel do tego podchodzi. Dlatego w takim przypadku przed zawarciem kolejnej umowy warto dopytać u agenta jak wygląda sprawa w danym towarzystwie ubezpieczeniowym.

W każdej chwili (składając pisemny wniosek) - możemy przywrócić pojazd do ruchu i cieszyć się dalej naszą wolnością ;)

Na forach internetowch związanych z karawaningiem ( np.CAMPERTEAM ) pojawiają się wpisy dotyczące w/w przepisów, które potwierdzają że można w ten sposób zmniejszyć koszty utrzymania naszych domków na kołach - zwłaszcza zimą!

Szersze rozpowszechnianie tej informacji może mieć zbawienne skótki ponieważ może spowodować przychamowanie podwyżki OC dla pojazdów specjanych - czyli nie tylko kamperów ale i pojazdów rolniczych do prac polowych, specjanego przeznaczenia itp.  

 Więcej :

Rzecznik Finansowy radzi...

Interpretacja przepisów TU

Niektóre urzędy podają instrukcję wprost krok po kroku ;) - tak jak TU

Znajdziesz nas na