stowarzyszenie bazapct

sport i turystyka

Dyskusja na temat dostępu do stanicy żeglarskiej (HOW Trzcianka)

Z inicjatywy Stowarzyszenia Baza PCT odbyło się spotkanie organizacji i osób prywatnych zainteresowanych dostępem do terenów 

Stanicy Żeglarskiej w Trzciance (HOW).

IMG 0346  IMG 0349

Informacje o spotkaniu które miało odbyć się 13 września o godzinie 17.00 w Sali Konferencyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej w Trzciance

zamieściliśmy w mediach lokalnych (TVL Trzcianka) oraz na naszym profilu FB.

IMG 0351 IMG 0352

W ostatnim czasie narosło wiele napięć pomiędzy organizacjami społecznymi pragnącymi niektóre ze swych działań prowadzić właśnie na terenie HOW

co wzbudziło niezrozumiały dla wielu opór dotychczasowego użytkownika stanicy ZHP - Hufiec Trzcianka.

Ideą zebrania było skupienie wszystkich zainteresowanych stron przy jednym stole i wspólne przedstawienie oceny sytuacji reprezentantom właściciela

terenu jakim jest Gmina Trzcianka. 

IMG 0354 IMG 0356

IMG 0357 IMG 0359

IMG 0361 IMG 0360

IMG 0365 IMG 0366

Na spotkanie przybyło ponad 30 osób w tym przedstawiciele grona żeglarskiego , Młodzieżowego Domu Kultury, Stowarzyszenia Bezpieczny Port,

Młodzieżowego Klubu Sportowego, WOPR Anioły, TSD. 

Nasze specjalne zaproszenie przyjął również Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki oraz radni Tomasz Tomczak, Adrian Hałuszka,

Krzysztof Jaworski, dotychczasowy komendant Stanicy Żeglarskiej Andrzej Sumiński a także

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury - Dominika Wiśniewska

Przedstawiciele samorządu - do którego należy teren przystani - z uwagą wysłuchali wypowiedzi mieszkańców oraz reprezentantów organizacji i instytucji.

Burmistrz Trzcianki poprosił wszystkich o wypracowanie wspólnego stanowiska przez wszystkich oraz zadeklarował jak najszybsze zorganizowanie

wspólnych rozmów z przedstawicielami ZHP. 

O rozwoju sprawy będziemy informować!

IMG 0367 IMG 0369

Dziękujemy wszystkim za przybycie i wyrażenie swoich opinii - co jest podstawą społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

"Wzmacniamy Bazę PCT" -  Konkurs Wielkopolska Wiara 2017

logo wielkopolska wiara

Znajdziesz nas na