stowarzyszenie bazapct

sport i turystyka

Tuczno j.Liptowskie (9-10.07.2011)

Często bywamy u naszych sąsiadów w Zachodniopomorskim , w znanym na naszych terenach Tucznie.

Wspaniałe jeziora w tym jedno - otwarte dla ruchu motorowodnego - co bardzo również nas cieszy jako motorowodniaków ;)

Zdjęcia przedstawiają jeden z naszych wyjazdów który odbył się w 2011 a uczestniczyły w nim osoby,

które w tej chwili tworzą trzon Stowarzyszenia Baza PCT ;) 

 

 

Znajdziesz nas na